CBSE X Toppers
2018-2019

 • Mansi Dubey
  98%


 • Prakriti Pal
  96.4%


 • Ishita Banerjee
  96.2%


 • Anshu Pandey
  96.2%


 • Ragini Sharma
  96%


 • Anubhav Singh
  95.6%


 • Harsh Pandey
  95.6%


 • Rohit Kumar
  95.2%


 • Vibha Pandey
  94.6%


 • Shreya Pandey
  94.6%


 • Anshika Tiwari
  94.4%


 • Prateek Kumar
  94.4%


 • Saumya Pandey
  94.4%


 • Saransh Mishra
  94.2%


 • Deepak Shukla
  93.8%


 • Palak Singh
  93.6%


 • Shivam Singh
  93.4%


 • Mantasha
  93.2%


 • Aayush
  93.2%


 • Vaibhav Singh Sacchan
  93%


 • Shivansh Dwivedi
  93%


 • Mohd Atif
  92.6%


 • Palak
  92%


 • Anaiza Alam
  91.8%


 • Nandini Tuteja
  91.8%


 • Shivansh Saxena
  91.6%


 • Shubham Singh
  91.6%


 • Isha Anand
  91%


 • Deependra Singh
  91%


 • Alkasha Fatima
  90.8%


 • Unnati Kesarwani
  90.4%


 • Aman Jaiswal
  90.4%


 • Katyayani
  90.4%


 • Chaitanya
  90.2%


 • Prabhat Kumar Mishra
  90.2%

2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014