CBSE X Toppers
2019-2020

 • SANSKRITI PAL
  96%


 • AMISHA_GUPTA
  95.8%


 • KARTIKEY SINGH
  94.2%


 • PUSARLA SNEHA PRIYA
  92.8%


 • VENKATESH SHUKLA
  93.5%


 • ADITYA PANDEY
  93%


 • VENKATESH SHUKLA
  92.8%


 • SHANIKA MISHRA
  92.7%


 • PUSARLA SNEHA PRIYA
  92.8%


 • KARTIKEY GUPTA
  92.3%


 • SHANIKA MISHRA
  92.7%


 • KARTIKEY GUPTA
  92.3%


 • PRANJAL SINGH PARIHAR
  92.2%


 • MOHD KAIF SIDDIQUI
  91.5%


 • SUHANI KESARWANI
  91.3%


 • SPURTHI V
  92%


 • SARA IBRAHIM
  91.5%


 • ALVINA ASAD
  91.2%


 • KANAK MISHRA
  91.0%

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014